Belajar Bahasa Arab, Berteman Dengan Al-Quran

,

Rangkuman Tata Bahasa 1-1 | Al-Arabiyah Baina Yadaik

Assalamu’alaikum

Berikut ini adalah rangkuman tata bahasa dari Jilid 1, Bab 1, Al-Arabiyah Baina Yadaik. Kita diperkenalkan kepada konsep Kata Ganti (Dhomir الضَّمِيرُ) dan Kata Tunjuk (Isyarah الإِشَارَة) sederhana yang sangat penting dalam memahami bahasa arab.

Dapatkan materi pendamping buku Al-Arabiyah Baina Yadaik lainnya di halaman ini, terutama kamus kosa kata di halaman ini dan terjemahan percakapan Jilid 1, Bab 1 di halaman ini.

 1. Kata ganti laki-laki akan diikuti oleh pekerjaan dan kewarganegaraan yang bersifat maskulin (mudzakkar)

  • أنا = aku / saya (kata ganti orang pertama laki-laki dan perempuan)
  • أنْتَ = kamu / anda (kata ganti orang kedua laki-laki)
  • هُوَ = dia (kata ganti orang ketiga laki-laki)
 2. Kata ganti perempuan akan diikuti oleh pekerjaan dan kewarganegaraan yang bersifat feminim (muannats, dicirikan oleh ة di akhir kata)

  • أنا = aku / saya (kata ganti orang pertama laki-laki dan perempuan)
  • أنْتِ = kamu / anda (kata ganti orang kedua perempuan)
  • هي = dia (kata ganti orang ketiga perempuan)
 3. Bertanya tentang asal orang kedua dan ketiga

  • مِنْ أيْن = dari mana
  • مِنْ = dari
  • أِيْنَ = mana
 4. Menjawab tentang asal orang kedua dan ketiga
 5. Bertanya tentang kewarganegaraan orang kedua

  • هَلْ = apakah
 6. Menjawab tentang kewarnegaraan diri sendiri (orang pertama)

  • نَعَمْ = ya
 7. Kata tunjuk akan diikuti oleh pekerjaan yang bersifat sama

  •  هَذا = ini, kata tunjuk dekat untuk laki-laki tunggal. Diikuti oleh kata yang bersifat maskulin
  •  هَذه = ini, kata tunjuk dekat untuk perempuan tunggal. Diikuti oleh kata yang bersifat feminim
 8. Memperkenalkan nama diri sendiri

  • اِسْمي = namaku
  • ي pada kata اِسْمي merupakan kata tunjuk orang pertama

Barakallahu Fiikum

Penulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Artikel Terkait